Архитектурно студио
Работаем в любом масштабе и
в любой сфере
архитекти София
Создаем пространства в синхроне
с иx
окружением
Архитектурно студио
Мы объединяем естественный рельеф с
человеческой
находчивости
Архитектурно студио
Мы реализуем динамичные, инновационные и
устойчивые
проекты

Архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД

За нас архитектурата е не просто професия, а призвание. Коректността към клиента, бързината на изпълнение и отговорността към поетата задача са само част от причините да бъдем предпочитан партньор при реализирането на архитектурната идея.

 
АРХИТЕКТУРНА ВИЗИЯ
Нашето разбиране за съвременна архитектура е повлияно от развитието на модерните технологии и навлизането на дигиталния дизайн в ежедневната проектантска работа. Черпейки вдъхновение от "hi-tech" архитектурата на Запада и на Далечния Изток, ние се опитваме да я приобщим към архитектурната традиция на България. С всяка сграда, проектирана от нашия екип, се стремим да съчетаем в едно запомнящият се архитектурен облик с изчистена функционалност и естетика.
 
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
"Ай Ес Пи Дигитален Диазйн" ООД извършва всички дейности, свързани с изготвянето на проектна документация за инвестиционни проекти по части съответно: Архитектура, Конструкции, Електро, Водопровод и канализация, Отопление и вентилация, Геодезия, Геология, План за безопасност и здраве, Проекти за озеленяване, Технологични проекти. Пълен списък с предлаганите услуги от архитектурното студио може да намерите на страницата УСЛУГИ.
 
ЗА АРХИТЕКТУРНОТО СТУДИО
Архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД е създадено през 2003г. от двамата архитекти с пълна проектантска правоспособност и членове на КАБ арх. Илиан Петков и арх. Светозар Петков. Архитект консултант към фирмата е арх. Петко Петков, който е с дългогодишен опит в архитектурното проектиране. Страницата ЗА НАС дава пълна информация за нашия екип и по-значимите ни възложители.

Европейски програми

инвестиционни проекти до разрешение за строеж
 

Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД има опит с изготвянето на инвестиционни проекти отговарящи на специфичните изисквания на конкретни евро-програми. От изключително значение е да бъде изготвен проект, който да предоставя пълната информация за извършваните строителни дейности (ако такива са заложени в програмата), както и да са спазени всички изисквания заложени в програмата и зададени от консултантската фирма... [преглед]

Преустройства

проекти за пристройки, надстройки и промяна на фасадата
 

Ако имате съществуваща сграда, която вече не отговаря на Вашите изисквания за функционалност и модерен архитектурен облик на фасадата, ние може да помогнем. Архитектурно студио "Ай Ес Пи дигитален Дизайн" ООД заснема съществуващото положение, дава експертна оценка за конструктивната безопасност на сградата и изготвя проекти за пристройки или надстойки, които са съобразени с Вашето желание... [преглед]