Архитектурно студио
Работаем в любом масштабе и
в любой сфере
архитекти София
Создаем пространства в синхроне
с иx
окружением
Архитектурно студио
Мы объединяем естественный рельеф с
человеческой
находчивости
Архитектурно студио
Мы реализуем динамичные, инновационные и
устойчивые
проекты

Пакет „Електро плюс“

ПАКЕТ „ЕЛЕКТРО ПЛЮС“

Цена на пакета: 400лв

Почти всички системи в къщата са зависими от електричеството. При евентуални сривове в електропреносната мрежа или при флуктоации на подаваното напрежение обитателите на модерното жилище изпитват дискомфорт, а понякога това допринася за дефектирането на много електрически уреди. С пакет „Електро плюс“ ние ще предвидим възможност за поставяне на дизел-генератор, ще определим кои токови кръгове ще останат непрекъснато захранени с електричество, ще проектираме аварийно осветление, ще интегрираме  фотоволтаици и UPS системи. Много често този пакет се надгражда със „Смарт хаус“ решения, а именно автоматизация и контрол над различни системи и уреди в къщата.