Архитектурно студио
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
архитекти София
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Архитектурно студио
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Архитектурно студио
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

Подземен паркинг и площадно пространство

Информация за проекта:

  • Проект ID: 95
  • Местоположение: гр. Бургас
  • Фаза на проектиране: идеен проект
  • Дата на завършване: 06.2007
  • Технически показатели
  • Разгъната застроена площ: 16867 кв.м.

Информация за проекта:

Подземен паркинг и площадно пространство

95 N/A

Коментари