Архитектурно студио
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
архитекти София
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Архитектурно студио
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Архитектурно студио
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

Плаж „Север“

Информация за проекта:

  • Проект ID: 74
  • Местоположение: гр. Бургас
  • Фаза на проектиране: идеен проект
  • Дата на завършване: 08.2005

Информация за проекта:

Плаж „Север“

74 N/A

Коментари