Архитектурно студио
We work in every scale and
all architectural fields
architects Sofia
We create spaces that correspond to the
surrounding
environment
Architecture Studio
We integrate natural relief with
human
ingenuity
Architecture Studio
We develop dynamic, innovative and
stable
designs

Пакет „ОВК плюс“

ПАКЕТ „ОВК ПЛЮС“

Цена на пакета: 300лв

Днешното разбиране за непрекъснат комфорт на обитаване на съвременната къща независимо от нейното местоположение често означава дублиране на отоплителната инсталация с една или повече алтернативни инсталации и уреди. Този въпрос е от особена важност, когато къщата е разположена в отдалечени райони, където поддръжката е бавна и ненадежна и отпадането (дефектирането) на основна система, каквато е отоплителната инсталация, би означавало дни, дори седмици на студ и дискомфорт.

С изборът на пакет "ОВК плюс" ние даваме възможност за проектиране на повече от една отоплителни инсталации, които да работят независимо една от друга или в синхрон. Също така можем да помогнем в подбора на оптималната отоплителна, вентилационна и климатизационна система, за да се постигне максимален комфорт на обитаване. Избраните системи ще бъдат съобразени с реалното местоположение, климатични особености, изложение и предоставена електрическа мощност на бъдещата къща. Не на последно място е осигуряването на пресен въздух в помещенията. Този въпрос все още е силно пренебрегван в нашето законодателство, но е от съществено значение при постигане на основните цели на едно жилище, отмора и комфорт.