Архитектурно студио
We work in every scale and
all architectural fields
architects Sofia
We create spaces that correspond to the
surrounding
environment
Architecture Studio
We integrate natural relief with
human
ingenuity
Architecture Studio
We develop dynamic, innovative and
stable
designs

ПАКЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Цена на пакета: 200лв

Последните години стана модерно и дори задължително да се търсят съвременни строителни решения за намаляне на топлинните загуби на къщата към околната среда. Тези решения имат икономически характер (по-ниски експлоатационни разходи), но също така и повишават комфорта на обитаване. Стандартно, днешните проекти покриват нормативните изисквания за енергийна ефективност съгласно действащото законодателство. Но когато целта е постигане на нискоенергийна или дори пасивна къща, то наша задача като проектанти е да ви помогнем и насочим в избора на оптималната топлоизолациона система, дебелина на изолационния слой, вид и характеристики на изолацията (илюстрирани чрез сравнителен анализ) за постигане на показатели над нормативно изискуемите.

Питали ли сте се къде е оптималната точка между началната строителна стойност и инвестиция, съотнесена с ежемесечните експлоатационни разходи. Не винаги „повече“ е „по-добре“ особено когато се намесва и естетиката като фактор. Ние ще Ви консултираме при избора на оптимална дограма и стъклопакет, които да отговарят на завишените изисквания за енергийна ефективност. При изборът на пакет "Енергийна ефективност" Вие ще получите табличен анализ на енергийните нужди и загуби на къщата при различни сценарии – дебелина и вид на топлоизолацията и на остъкляването. Вие ще получите коректни научнообосновани данни, за да вземете информирано решение.