Архитектурно студио
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
архитекти София
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Архитектурно студио
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Архитектурно студио
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

Архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД

За нас архитектурата е не просто професия, а призвание. Коректността към клиента, бързината на изпълнение и отговорността към поетата задача са само част от причините да бъдем предпочитан партньор при реализирането на архитектурната идея.

 
АРХИТЕКТУРНА ВИЗИЯ
Нашето разбиране за съвременна архитектура е повлияно от развитието на модерните технологии и навлизането на дигиталния дизайн в ежедневната проектантска работа. Черпейки вдъхновение от "hi-tech" архитектурата на Запада и на Далечния Изток, ние се опитваме да я приобщим към архитектурната традиция на България. С всяка сграда, проектирана от нашия екип, се стремим да съчетаем в едно запомнящият се архитектурен облик с изчистена функционалност и естетика.
 
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
"Ай Ес Пи Дигитален Диазйн" ООД извършва всички дейности, свързани с изготвянето на проектна документация за инвестиционни проекти по части съответно: Архитектура, Конструкции, Електро, Водопровод и канализация, Отопление и вентилация, Геодезия, Геология, План за безопасност и здраве, Проекти за озеленяване, Технологични проекти. Пълен списък с предлаганите услуги от архитектурното студио може да намерите на страницата УСЛУГИ.
 
ЗА АРХИТЕКТУРНОТО СТУДИО
Архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД е създадено през 2003г. от двамата архитекти с пълна проектантска правоспособност и членове на КАБ арх. Илиан Петков и арх. Светозар Петков. Архитект консултант към фирмата е арх. Петко Петков, който е с дългогодишен опит в архитектурното проектиране. Страницата ЗА НАС дава пълна информация за нашия екип и по-значимите ни възложители.

Европейски програми

инвестиционни проекти до разрешение за строеж
 

Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД има опит с изготвянето на инвестиционни проекти отговарящи на специфичните изисквания на конкретни евро-програми. От изключително значение е да бъде изготвен проект, който да предоставя пълната информация за извършваните строителни дейности (ако такива са заложени в програмата), както и да са спазени всички изисквания заложени в програмата и зададени от консултантската фирма... [преглед]

Преустройства

проекти за пристройки, надстройки и промяна на фасадата
 

Ако имате съществуваща сграда, която вече не отговаря на Вашите изисквания за функционалност и модерен архитектурен облик на фасадата, ние може да помогнем. Архитектурно студио "Ай Ес Пи дигитален Дизайн" ООД заснема съществуващото положение, дава експертна оценка за конструктивната безопасност на сградата и изготвя проекти за пристройки или надстойки, които са съобразени с Вашето желание... [преглед]

Какво казват за нас

Защо ни предпочитат
 
Веселка Престън

В допълнение към изготвените проекти, архитектурното студио пое ангажимента да ги входира в общината до получаване на строително разрешение. Получих професионално отношение и коректност. Благодаря!

Гергана Първанова

С високото си ниво на професионализъм и коректност екипът на студиото ни помогна на мен и съпруга ми да изясним концепцията си за проект на мечтаната ни еднофамилна къща и бързо и качествено изготви пълния комплект докум

Петър Стаменов

За мен беше удоволствие да работя с екипа на архитектурното студио. Те отговориха на всички наши изисквания при проектирането на семейната ни къща и ни предадоха пълната проектна документация в срок и без забележки.

Милен Денев

Радвам се, че избрах фирма с доказани възможности за предоставяне на високо-качествени услуги, каквато е „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн“.

Николай Каикиев

Благодаря на екипа за проявените търпение и креативност, с които изградиха проект на функционален дом със съвременна визия.