Архитектурно студио
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
архитекти София
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Архитектурно студио
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Архитектурно студио
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

Преустройства

ПРОЕКТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД изготвя проекти за преустройство, реконструкция, смяна на предназначението на съществуващи сгради. Студиото изготвя проектна документация за следните случаи:

  • промяна на фасадата - проектиране на съвременна визия на съществуваща сграда - фотореалистични 3D визуализации и работни чертежи;
  • пристройки - добавяне на едно или повече помещения към съществуваща постройка или жилищна сграда;
  • надстройки - добавяне на един или повече етажи към съществуваща сграда;
  • допълващо застрояване - добавяне на гараж, лятна кухня, стопански постройки в парцел;
  • функционално осъвременяване - преустройство и модернизиране на разпределението на сградата - разделяне или обединяване на помещения, добавяне на санитарен възел, преместване на кухня или обособяване на технически и складови помещения в зависимост от конкретните потребности на ползвателите;
  • смяна на предназначението - промяна на начина на ползване на сградата или на конкретен обект от нея;
  • реконструкция - изготвяне за проект за подсилване на конструкцията на сградата, обновяване на инсталациите, топлоизолиране на фасадите и всички дейности свързани с подобряване на техническото състояние на сградата;
  • конструктивно обследване - изготвяне на становище за състоянието на конструкцията на сградата и предписване на мерки за нейното подобряване.
 

Проектите се изготвят и окомплектоват с всички необходими специалности в зависимост от конкретния случай за получаване на строително разрешение.

Съществуващо положение
Съществуващо положение
Функционално осъвременяване
След преустройството

Съществуващо положение
Съществуващо положение
Преустройство и пристройка
След преустройството

Съществуващо положение
Съществуващо положение
Пристройка и допълващо застрояване
След преустройството

Съществуващо положение
Съществуващо положение
Преустройство и реконструкция
След преустройството

Съществуващо положение
Съществуващо положение
Проект за фасади
След преустройството