Архитектурно студио
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
архитекти София
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Архитектурно студио
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Архитектурно студио
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

Европейски програми

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ

Много хора вече се възползваха от така наречените евро-пари. Това са европейски финансиращи програми, които отпускат средства по конкретни направления наречени „схеми” или „мерки” и които могат да бъдат усвоени безвъзмездно стига проектите да отговарят на изискванията за съответната програма.

Далеч не всички проекти са свързани с инвестиционно проектиране (изготвяне на архитектурен проект): евро-пари се отпускат за най-различни дейности и мероприятия. Стига да имате конкретна идея може да проверите в консултантска компания, чиято дейност е разработване и управление на проекти дали има мярка, по която може да кандидаствате. Тази компания изготвя бизнес плана, подготвя нужната документация и съдейства за отпускането на средствата.

Ако идеята Ви е свързана със строителство, реконструкция или друга дейност, за която се изисква строително разрешение, успоредно с тяхната дейност трябва да бъдат изготвени инвестиционните (архитектурните) проекти.

Така че, ако възнамерявате да получите финансиране за строителство или реконструкция на сграда или съоръжение, е добре да се обърнете към специалисти, които могат да Ви изготвят качествено и в срок проектите, с които да получите строително разрешение. Единствено след като Ви бъде изготвен и остойностен Вашия проект и получите строително разрешение от съответната община, консултантските компании могат да завършат своята работа и да задвижат процедурата по отпускане на евро-средствата. Все пак няма как да получите пари, ако не знаете колко трябва да бъдат, както и да сте сигурни, че ще Ви бъде разрешено да строите.Този отговор ще получите след като Ви бъде изготвен съответния инвестиционен проект. Трябва да се има в предвид, че срока за изготвянето на проекта е от три до шест месеца (това включва работата на консултантската и архитектурната компании).

КАКВА Е НАШАТА РОЛЯ?

Архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД вече има изготвени много проекти, които успешно кандидастваха по европрограмите. Ние предаваме пълен набор от проекти, които могат бързо да бъдат одобрени от съответната община, за да получите строително разрешение за инвестиционното си намерение. Проектите са окомплектовани с точна количествена сметка, която е необходима при остойностяване на проекта. Работим коректно и в срок. Спазваме точно изискванията заложени в съответната програма или мярка и си кооперираме с избраната от Вас консултантска компания. Можете да се свържете с нас на посочениете телефони или по елетронната поща за по-детайлна информация