Архитектурно студио
We work in every scale and
all architectural fields
architects Sofia
We create spaces that correspond to the
surrounding
environment
Architecture Studio
We integrate natural relief with
human
ingenuity
Architecture Studio
We develop dynamic, innovative and
stable
designs

ПАКЕТ „СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“

Цена на пакета: 800лв

В допълнение към стандартния проект по част „Електро“, който включва силова инсталация, слаботокова инсталация, осветление и мълниезащита можем да изготвим специализирани проекти за СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестяване. Макар и да не се изискват като задължителни проектни части за издаване на строително разрешение, наличието на тези системи в една къща гарантирано допринасят за комфорта и сигурността на обитаване. Проектите са съобразени с нормативните изисквания, но могат и да бъдат индивидуализирани според конкретно задание на ползвателите. Според официалната статистика в местата под видеоконтрол престъпленията спадат с до 70%. За да бъдем максимално полезни е важно да се знае коя фирма ще осъществява охраната и съответно видеонаблюдението, за да можем да се съобразим с конкретните възможности и препоръки. Системата за пожароизвестяване е незаменима при възникване на пожар през нощта, който е потенциално животозастрашаващ.