Slide
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
Slide
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Slide
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Slide
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

Проекти на фокус

Информация

Проектите са изложени като електронно портфолио на архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД. Информацията, съдържаща се в тях е интелектуална собственост на проектантите и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването и без писменото съгласие на проектантите е наказуемо по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Всички права запазени.